Tag: 余文樂

MDNS x NATIVE SONS 聯名款全新到貨.現正開放鑑賞中

 

在六叔 – 余文樂親自配戴 NATIVE SONS – John Q 系列後,該款詢問度不斷升溫,

雖然目前 John Q 與 John Q2 已經全數銷售一空,但先別緊張!

最新、而且跟潮牌服飾 MADNESS 聯名合作,且與 NATIVE SONS John Q 同款的系列,已在近日抵台囉!